OFERTAZajmujemy się kompleksową obsługą procesu projektowego.
1. ETAP PRAC PRZEDPROJEKTOWYCH
– opracowanie chłonności terenu pod inwestycje
– opracowanie analiz pod względem zgodności inwestycji z przepisami
– inwentaryzacje budowlane
2. ETAP PROJEKTU
– koncepcje architektoniczno-budowlane
PROJEKTY BUDOWLANE administracyjne z uzgodnieniami (w pełnym zakresie)
PROJEKTY WYKONAWCZE
WIZUALIZACJE FOTOREALISTYCZNE
PROJEKTY WNĘTRZ
– projekty modernizacji zabytków
– kosztorysy oraz wycena nieruchomości
3. ETAP BUDOWY
– nadzór autorski nad inwestycją
– funkcja KIEROWNIKA BUDOWY